Page 12 - eBuletin Mac 2020
P. 12

MEsYuARAT JAWATANKuAsA KERJA KLusTER

      pENYAKIT coRoNAvIRus (covId-19) BIL.2 TAhuN 2020

    Pada 5 Mac 2020, YBhg. Datuk untuk membendung penularan kes positif COVID-19 dalam
    Dr. Noor Hisham Abdullah, virus COVID-19. Kesemua kes kluster tersebut. Siasatan dan
    Ketua   Pengarah   Kesihatan  baharu ini berhubung kait dengan pengesanan kontak bagi kluster
    (KPK)    telah   menghadiri  satu kluster COVID-19 yang tersebut masih diteruskan.
    Mesyuarat Jawatankuasa Kerja telah dikenal pasti. Kes-kes ini
    Kluster Penyakit Coronavirus merupakan kontak rapat kepada
    (COVID-19) Bil. 2 Tahun 2020
    yang   dipengeusikan   oleh
    YBhg. Datuk Seri Mohd Zuki
    bin  Ali,  Ketua  Setiausaha
    Negara.  Mesyuarat   tersebut
    bertujuan membincangkan isu-
    isu berkaitan COVID-19, kes-
    kes baharu COVID-19 yang
    telah  dilaporkan  ke  Crisis
    Preparedness and Response
    Centre (CPRC) Kebangsaan,
    Kementerian Kesihatan Malaysia
    (KKM) serta langkah-langkah     09 E-BULETIN KKM EDISi mac 2020
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17