Page 11 - eBuletin Mac 2020
P. 11

SUMBANGAN BAHAN PERUBATAN COVID-19

    KE MALAYSIA    YBhg Dato’ Seri Dr. Chen      Perubatan Malaysia, YBhg. Besar      China   Construction
    Chaw Min, Ketua Setiausaha Dato’ Indera Dr. Sha’ari bin        Bank (Malaysia). Ini adalah
    Kementerian      Kesihatan  Ngadiman, Pengarah, Jabatan kumpulan       pertama   bahan
    Malaysia telah hadir sebagai Kesihatan Negeri Selangor         perubatan yang dihantar oleh
    simbolik pendermaan bahan-     dan YBrs Dr. Kuldip Kaur, Kedutaan China ke Malaysia
    bahan    perubatan    untuk  Pengarah   Hospital  Sungai  dan   diharapkan    bahan
    COVID-19 ke Malaysia pada      Buloh. Sumbangan ini terdiri    perubatan ini dapat membantu
    19 Mac 2020 yang lalu di  daripada 5,000 topeng muka kakitangan perubatan Malaysia
    Hospital Sungai Buloh. Turut dan 10,000 pelindung muka membendung Covid-19.
    hadir sama YBhg. Dato’ Dr. yang      disumbangkan    oleh
    Norhizan bin Ismail, Pengarah    Tuan Bai Tian, Duta dari China
    Bahagian     Perkembangan    dan Tuan Feng Qi, Pengurus


                                             E-BULETIN KKM EDISi mac 2020 08
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16