Page 10 - eBuletin Mac 2020
P. 10

LAWATAN KERJA YBTMK (I) KE hospiTAL TELuK iNTAN

    Pada 26 Mac 2020, YB Dato’ sempat menyerahkan sumbangan setempat.
    Dr. Haji Noor Azmi Bin Ghazali, makanan untuk para petugas
    Timbalan   Menteri  Kesihatan  frontliner HTI. Lawatan tersebut
    (I) telah mengadakan lawatan juga bertujuan untuk memberi
    kerja ke Hospital Teluk Intan motivasi dan juga semangat
    (HTI),  Perak  bagi  meninjau  kepada warga kakitangan dalam
    perkembangan Hospital Teluk membanteras serta membendung
    Intan dan keperluan segera bagi COVID-19    dan  memberikan
    mengurus dan beberapa merawat perkhidmatan     serta  rawatan
    pesakit COVID-19. Beliau juga yang terbaik kepada masyarakat
         TiNJAuAN pERsEdiAAN KLiNiK KEsihATAN MENghAdApi
                        WABAK covid-19

                      Pada 27 Mac 2020, YB Dato’ tersebut bertujuan untuk meninjau
                      Dr. Haji Noor Azmi Bin Ghazali, persediaan klinik berkenaan dalam
                      Timbalan Menteri Kesihatan (I) menghadapi wabak COVID19
                      telah mengadakan lawatan kerja selain   mengingatkan   petugas
                      ke tiga (3) buah klinik kesihatan kesihatan tentang  penjagaan
                      di sekitar daerah Bagan Serai, tahap kesihatan serta cabaran-
                      Perak iaitu Klinik Kesihatan Bagan cabaran yang perlu dihadapi oleh
                      Serai (KKBS), Klinik Kesihatan mereka sebagai barisan hadapan.
                      Teluk Medan (KKTM) dan Klinik
                      Kesihatan Gunung Semanggol
                      (KKGS). Lawatan ke klinik-klinik


     07 E-BULETIN KKM EDISi mac 2020
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15