Reset Setting Change contrast to brightChange contrast to originalChange contrast to darkChange font size to lower sizeChange font size to original sizeChange font size to large size
  T
  T
  T
  T
  T
  T

DataTerbuka

SearchFunction
SearchFunction
privacypolicy
feedbackform
pdpa
Broadcast
Pengenalan Kami
Berita
Soalan Lazim
Publication
Pekeliling
OpenData
Hubungi Kami
 
 

bm en

Pekeliling Terkini

  Print
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
No. TajukNo. PekelilingTahun  
326Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Garispanduan Pengambilan Pakar Swasta Untuk Berkhidmat di Hospital-hospital KerajaanBil 04/20012001View
327Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Penyelarasan Panduan Kemasukan Pesakit ke Hospital-hospital KerajaanBil 06/20012001View
328Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Garispanduan Perolehan Perkhidmatan Perubatan Swasta Oleh Hospital-hospital Kementerian KesihatanBil 07/20012001View
329Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Perlaksanaan Program Imunisasi Japanese EncephalitisBil 08/20012001View
330Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Penubuhan Jawatankuasa Perlaksanaan Telekesihatan Negeri dan Perlantikan Penyelaras Telekonsultasi Negeri Oleh Negeri-negeriBil 09/20012001View
331Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Garispanduan Melaporkan Pendatang Tanpa Izin Yang Mendapatkan Perkhidmatan Kesihatan di Hospital dan Klinik KesihatanBil 10/20012001View
332Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan- Garispanduan Perlaksanaan Penyelidikan di Bawah Program Latihan PerubatanBil 11/20012001View
333Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Pelan Tindakan Umum Bencana Untuk Hospital-hospital di Bawah Kementerian Kesihatan MalaysiaBil 12/20012001View
334Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Garispanduan Sistem Penyimpanan Rekod Penderma dan Penerima DarahBil 13/20012001View
335Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan -Garispanduan Pengurusan Perkhidmatan Kereta JenazahBil 14/20012001View
336Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan- Pendaftaran Sebagai Pengamal Perubatan Selepas Tamat Latihan Doktor SiswazahBil 01/19831983View
337Pertukaran Jantina Dari Lelaki ke Perempuan dan SebaliknyaBil 02/19831983View
338Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Akta Perubatan 1971 - Perakuan Bagi Maksud Seksyen 13(3)Bil 03/19831983View
339Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan-Pengiring Kepada Pembantu-pembantu Hospital Yang Memeriksa/Mengendali Pesakit-pesakit PerempuanBil 04/19831983View
340Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan- Pemberitahuan Kes-kes MalariaBil 05/19831983View
341Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan- Persedian Kenyataan AkhbarBil 06/19831983View
342Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan- Perakuan Untuk Melanjutkan Tempoh Latihan Doktor SiswazahBil 07/19831983View
343Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Dental Fluorosis Akibat Floride Dalam Air PerigiBil 08/19831983View
344Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Pendermaan Darah di Sisi Agama IslamBil 09/19831983View
345Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Ubat Insulin Dari Babi, Penggunaan Prosedur DifibrillationBil 10/19831983View
346Senarai-senarai Ijazah Lanjutan Kepakaran Yang Diiktiraf Dalam Berbagai-bagai Disiplin Perubatan dan Kesihatan Awam Yang Telah Disemak Pada 10hb Februari 1984Bil 01/19841984View
347Jawatan Kuasa di Peringkat Negeri Dan HospitalBil 02/19841984View
348Memperkuat Disiplin Dan Rasa Tanggungjawab Kakitangan Perkhidmatan AwamBil 03/19841984View
349Pendaftaran Sebagai Pengamal Perubatan Selepas Tamat Latihan Doktor SiswazahBil 04/19841984View
350Lawatan Oleh Pegawai-pegawai Dari Ibu Pejabat Kementerian Kesihatan dan Ibu Pejabat Jabatan Perubatan & Kesihatan NegeriBil 05/19841984View