Reset Setting Change contrast to brightChange contrast to originalChange contrast to darkChange font size to lower sizeChange font size to original sizeChange font size to large size
  T
  T
  T
  T
  T
  T

DataTerbuka

SearchFunction
SearchFunction
privacypolicy
feedbackform
pdpa
Broadcast
Pengenalan Kami
Berita
Soalan Lazim
Publication
Pekeliling
OpenData
Hubungi Kami
 
 

bm en

Penerbitan Utama KKM

Penerbitan Utama KKM

Pembelian Penerbitan utama KKM ini boleh dibuat terus 
di alamat seperti di bawah:

Cawangan Sumber Maklumat
Bahagian Khidmat Pengurusan
Kementerian Kesihatan Malaysia
Aras 4, Blok E7, Kompleks E
62590 Pusat Pentadbiran Kerajaan Putrajaya
Malaysia
No Telefon: 03 8883 3487

Waktu Urusan

Isnin – Jumaat 8:00 pagi. - 5:00 petang

Harga Penerbitan* adalah seperti di bawah:

Laporan Tahunan KKM : RM 40.00
Buku Petunjuk Kesihatan : RM 25.00
Malaysia's Health  : RM 40.00

*Harga penerbitan tertakluk kepada perubahan dari semasa ke semasa tanpa sebarang notis.
 

"Health Facts"

 2009 ( Lanskap | Buku) | 2010  ( LanskapBuku

2012*  (Lanskap | Buku)| 2013 (Flipbook | PDF)|

2014 (PDF) | 2015 (PDF) | 2016 (PDF) | 2017 (PDF) |

2018 (PDF) | 2019 (PDF) | 2020 (PDF)

 

 * Bermula dengan Fakta Kesihatan 2012, tahun merujuk kepada tahun penerbitan dan bukan tahun rujukan data
 


Laporan Tahunan KKM
| 2009 B. Malaysia | 2010 B.Malaysia | 2011 B.Malaysia | 2012 B.Malaysia | 2013 B.Malaysia  | 2018 B.Malaysia  | 2019 B.Malaysia Flipbook, PDF
 
 
 

Petunjuk Kesihatan 

2009 | 2010 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |

| 2019 (Flipbook, PDF) | 2020 (Flipbook, PDF)

 


Pelan Strategik  


 

 

 


Pelan Pengurusan Risiko Kementerian Kesihatan Malaysia 2016 - 2020


 

 


 Laporan Perbelanjaan Kesihatan Nasional (MNHA)


 


 


 Pelan Transformasi Perkhidmatan Kesihatan


  


 

 *Penerbitan Utama bagi tahun sebelum 2009 sila rujuk pada menu 'Arkib'


 •