bm en

Garis Panduan Umum (KKM)

  Print
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
No.TajukTahunBahagian/JKN/Institut 
51General Hospital Operational Policy In ICT Environment  Surat Pekeliling KPK BIL 19/20162016Bahagian Perkembangan PerubatanView
52Bahagian Pengurusan Maklumat2016Bahagian Pengurusan MaklumatView
53General Hospital Operational Policy In ICT Environment Surat Pekeliling KPK BIL 19/20162016Bahagian Perkembangan PerubatanView
54 Guideline On Standardization Of Workload Data Collection "4th Edition 2016"2016Pej Tim Ketua Pengarah Kesihatan (Perubatan)View
55Manual on Development and Implementation of Evidence-Based Clinical Practice Guidelines (CPG) 2015Bahagian Perkembangan PerubatanView
56SOP Proses Permohonan Perolehan Barangan Import2015Bahagian Perolehan dan PenswastaanView
57Health Technology Assessment (HTA) Manual 2015Bahagian Perkembangan PerubatanView
58Panduan Kawalan Lalat Selepas Banjir2015Bahagian Kawalan PenyakitView
59Green Government Procurement (GGP)  2014Kem Tenaga Teknologi Hijau dan Air View
60Terma Rujukan Mesyuarat Jawatankuasa Pemandu Perancangan Kementerian Kesihatan Malaysia (JPPKK)2014Bahagian PerancanganView
61 Kit Pengurusan Persidangan Antarabangsa & Tatacara Penganjuran Majlis Rasmi2014Bahagian Sumber ManusiaView
62Protocol on Antimicrobial Stewardship Program in Healthcare Facilities2014Program Perkhidmatan FarmasiView
63Wound Care Manual2014Bahagian Perkembangan PerubatanView
64Garis Panduan Pelaksanaan Kenaikan Pangkat Secara Time-Based Berasaskan Kecemerlangan Bag Pegawai Kumpulan Pelaksana Yang Berada Di Gred Lantikan, Kementerian Kesihatan Malaysia2013Bahagian Sumber ManusiaView
65Siswazah (Housemanship)/ Pegawai Farmasi/ Pegawai Pergigian2013Bahagian Pengurusan LatihanView
66 Bahagian Perolehan dan Penswastaan2013 Bahagian Perolehan dan PenswastaanView
67Bahagian Sumber Manusia2013Bahagian Sumber ManusiaView
68Proses Kerja Pengumpulan Dasar Latihan Bagi Semua Anggota Di Kementerian Kesihatan Malaysia2013Bahagian Pengurusan LatihanView
69General Hospital Operational Policy2013Bahagian Perkembangan PerubatanView
70Kit Program Pengurusan KKM2013Bahagian Sumber ManusiaView
71Bahagian Pembangunan Kompetensi2013Bahagian Sumber ManusiaView
72Program Transformasi Minda (PTM) Pegawai Perubatan Pelatih Sebelum Menjalani Latihan2013Bahagian Pengurusan LatihanView
73Kit Pengurusan LDP2 (Senarai Pekeliling) 2013Bahagian Sumber ManusiaView
74Kit "Standard Operating Procedure" Fasa Semakan Dokumen Sebelum Pra Penyerahan Projek 2013Bahagian Sumber ManusiaView
75Bahagian Pengurusan Latihan2013Bahagian Sumber ManusiaView