Tetapan Semula Menukar kontras kepada cerahMenukar kontras kepada asalMenukar kontras kepada gelapKecilkan size fontKembalikan saiz font kepada asalMemperbesarkan saiz font
  T
  T
  T
  T
  T
  T

bm en

Print
Tajuk Akta Makanan 1983 - Peraturan-Peraturan Kawalan Hasil Tembakau (Pindaan) 2010
No Akta P.U. (A) 239
Tahun 2010
Isi kandungan

Lampiran-lampiran