Tetapan Semula Menukar kontras kepada cerahMenukar kontras kepada asalMenukar kontras kepada gelapKecilkan size fontKembalikan saiz font kepada asalMemperbesarkan saiz font
  T
  T
  T
  T
  T
  T

bm en

Print
Tajuk Warta Kerajaan Persekutuan: Perintah Kemudahan Dan Perkhidmatan Jagaan Kesihatan Swasta (Pindaan) 2013
No Akta P.U. (A) 358
Tahun (Pindaan) 2013
Isi kandungan Sila rujuk Lampiran