Reset Setting Change contrast to brightChange contrast to originalChange contrast to darkChange font size to lower sizeChange font size to original sizeChange font size to large size
  T
  T
  T
  T
  T
  T

bm en

Print
Tajuk Kenyataan Akhbar Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia Pada 13 Februari 2020 - Situasi Terkini Jangkitan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Di Malaysia
Penerangan Sila Rujuk Lampiran
Ditambah pada 13-02-2020