bm en

Print
Tajuk Pekeliling KSU Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan : Garis Panduan Penguatkuasaan Larangan Penjualan Makanan dan Minuman di Luar Pagar Sekolah oleh Pihak Berkuasa Tempatan
No. Pekeliling Bil 4/2012
Penerangan Pekeliling KSU Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan
Kategori Pekeliling Pekeliling
Tahun 2012
Tarikh 01-08-2012 07:34:22