bm en

Print

Klinik Komuniti Pulau Lima


PT 833, Kg Pulau Lima


16800 Pasir Puteh

Kelantan

Tel: 09-7520034