bm en

Print

Klinik Komuniti Samarindah


Sub Lot 669, Jalan Samarindah, Taman Samarindah


94300 Kota Samarahan

Sarawak

Tel: 082-370217 / 082-370106