bm en

Print
Tajuk Sebut Harga Perkhidmatan Penyelenggaraan Perisian Dan Aplikasi Bagi Sistem Edenguev2 Bahagian Kawalan Penyakit, (KKM)
No.Sebut Harga QT180000000028387
Tarikh Tutup 18-01-2019
Kelayakan Kontraktor Tawaran Sebut harga adalah diperlawa kepada syarikat / pembekal yang sah berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia di bawah Kod Bidang 210101, 210102, 210103, 210104, 210105
Lampiran Sebut Harga Perkhidmatan Penyelenggaraan Perisian Dan Aplikasi Bagi Sistem Edenguev2.pdf
Lampiran
Lampiran
Lampiran
Lampiran
Lampiran
Lampiran
Lampiran
Lampiran
Lampiran
Lampiran
Lampiran

 


**