bm en

Print
Tajuk Perkhidmatan Pengukuran Kabel Dan Cadangan Spesifikasi Peralatan Rangkaian Bagi Tujuan Naik Taraf Infrastruktur Rangkaian Di Fasiliti, Kementerian Kesihatan Malaysia
No.Sebut Harga QT220000000027421
Tarikh Tutup 04-08-2022
Kelayakan Kontraktor Sila Rujuk Lampiran
Lampiran IKLAN SEBUT HARGA-1.pdf
Lampiran
Lampiran
Lampiran
Lampiran
Lampiran
Lampiran
Lampiran
Lampiran
Lampiran
Lampiran
Lampiran

 


**