bm en

Print
Tajuk Tawaran Sebut Harga Perkhidmatan Penyelenggaraan Dan Sokongan Teknikal Perkakasan Dan Perisian Ipscan Serta Video Conferencing Di Kementerian Kesihatan Malaysia (No. Sebut Harga : BPM 4/2016)
No.Sebut Harga BPM 4/2016
Tarikh Tutup 02-06-2016
Kelayakan Kontraktor Tawaran Sebut harga adalah diperlawa kepada syarikat / pembekal yang sah berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia
Lampiran Iklan portal BPM4-2016.pdf
Lampiran
Lampiran
Lampiran
Lampiran
Lampiran
Lampiran
Lampiran
Lampiran
Lampiran
Lampiran
Lampiran

 


**