bm en

Print
Tajuk TAWARAN SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN PERKAKASAN, PERISIAN ICT DAN PERALATAN RANGKAIAN BAGI PROJEK TELEPRIMARY CARE (TPC) UNTUK KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
No.Sebut Harga BPM 7/2017 X0251011201170004
Tarikh Tutup 04-07-2017
Kelayakan Kontraktor Syarikat / pembekal yang sah berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia di bawah Kod Bidang / Sub Kepala (210101, 210102, 210103, 210104, 210105, 210106, 210107)
Lampiran Iklan portal BPM7-2017.pdf
Lampiran
Lampiran
Lampiran
Lampiran
Lampiran
Lampiran
Lampiran
Lampiran
Lampiran
Lampiran
Lampiran

 


**