bm en

Print
Pejabat Kesihatan Bahagian Betong

Bahagian Betong, KM 2 Jalan Betong,
95700 Betong
Sarawak  

Tel : 083-472116 (P)-472700 (Peg.Kes.Bhg)
Fax : 083-471870