bm en

Print
Pejabat Kesihatan Bandar Baharu

Serdang, Kedah
9800 Bandar Bharu
Kedah  

Tel : 04-4076446/4076448
Fax : 04-4079611