bm en

Print
Pejabat Kesihatan Daerah Asajaya

Daerah Asajaya, Klinik Kesihatan Sadong Jaya,
94600 Asajaya
Sarawak  

Tel : 082-821248
Fax :