bm en

Print
Pejabat Kesihatan Daerah Lundu

Daerah Lundu, Jalan Sekambal,
94500 Lundu
Sarawak  

Tel : 082-735311
Fax : 082-735055