bm en

Print
Pejabat Kesihatan Daerah Sabak Bernam

Kompleks Pejabat Kerajaan
45300 Sungai Besar
Selangor  

Tel : 03-32242355
Fax : 03-32241354