bm en

Print
Pejabat Kesihatan Daerah Padang Terap,

Kuala Nerang
6300 Kuala Nerang
Kedah  

Tel : 04- 7866355
Fax : 04-7864722