bm en

Print
Pejabat Kesihatan Daerah Rembau

Jalan Batu Hampar
71300 Rembau
Negeri Sembilan  

Tel : 06-6851141/06-6855872
Fax : 06-6137614