bm en

Print
Pejabat Kesihatan Daerah Seremban

Jalan Lee Sam
70590 Seremban
Negeri Sembilan  

Tel : 06-7685400
Fax : 06-7612145