bm en

Print
Tajuk Tender Senarai Keputusan Tender Kementerian Kesihatan Malaysia (Unit Perolehan Farmaseutikal (Off-Take/Reagen)) 13
Nombor Kontrak KKM-109/2018/F/BPP(BU) / KKM-172/2020/F/JKK(BU) / KKM-217/2020/F/JKNK(BU) / KKM-338/2020/F/JKNS(BU)
Tarikh Siaran 29-11-2021
Keputusan SENARAI KEPUTUSAN TENDER KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA UNIT PEROLEHAN FARMASEUTIKAL OFF-TAKE REAGEN 13.pdf