bm en

Print
Tajuk Tender Keputusan Tender Bagi Perkhidmatan Sokongan Operasi Dan Penyelenggaraan Bagi Perkakasan, Perisian, Aplikasi Dan Rangkaian Untuk Hospital Information System (HIS) Di Hospital Selayang, KKM
Nombor Kontrak KKM-337/2020/ICT
Tarikh Siaran 17-12-2021
Keputusan SENARAI KEPUTUSAN TENDER KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA ICT 13.pdf