bm en

Print
Tajuk Tender SENARAI KEPUTUSAN TENDER KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA (UNIT PEROLEHAN FARMASEUTIKAL (OFF-TAKE/REAGEN)) 3
Nombor Kontrak KKM-147/2018/F/JKNS(BU) | KKM-66/2020/F/JKNPK(BU) | KKM-34/2021/F/BPP(BU) | KKM-128/2021/F/BPP(BU) | KKM-129/2021/F/BPP(BU) | KKM-151/2021/F/BPP(BU) | KKM-145/2021/F/BPP(BU) | KKM-2/2022/F/BPP(BU) | KKM-4/2022/F/BPP(BU) | KKM-5/2022/F/JKNTR(BU) | KKM-7/2022/F/JKWPKL(BU)
Tarikh Siaran 21-02-2022
Keputusan KEPUTUSAN TENDER KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA UNIT PEROLEHAN FARMASEUTIKAL OFF-TAKE REAGEN 3.pdf