bm en

Print
Tajuk Tender SENARAI KEPUTUSAN TENDER KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA (UNIT PEROLEHAN FARMASEUTIKAL (OFF-TAKE/REAGEN)) 5
Nombor Kontrak KKM-46/2019/F/BPP(BU) | KKM-50/2021/F/MKA(BU) | KKM-3/2022/F/BPP(BU) | KKM-32/2022/F/JKN.NS(BU)
Tarikh Siaran 28-03-2022
Keputusan KEPUTUSAN TENDER KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA UNIT PEROLEHAN FARMASEUTIKAL OFF-TAKE REAGEN 5.pdf