Reset Setting Change contrast to brightChange contrast to originalChange contrast to darkChange font size to lower sizeChange font size to original sizeChange font size to large size
  T
  T
  T
  T
  T
  T

bm en

Print
Jenis tender TERBUKA
Kategori perolehan PERKHIDMATAN
Tajuk tender Iklan Tender No.Jadual TP&P:43/2015 - 44/2015
Kod bidang 210101, 210102, 210103, 210104, 210105, 210106, 210107, , 210109
No. Jadual TP&P:43/2015 - 44/2015
Harga Dokumen (RM) 0
Tarikh Iklan 14-04-2015
Tarikh Tutup 12-05-2015
Kelayakan kontraktor Sila rujuk di lampiran
Penerangan Pembekal yang ingin menyertai tender ini mestilah ePerolehan enabled. Nombor Rujukan yang dijana oleh sistem ePerolehan boleh diperolehi di Kaunter Telecenter di alamat dan no. Telefon seperti di atas selepas taklimat:- i) 21 April 2015 (Selasa) bagi Item No. 1; dan ii) 23 April 2015 (Khamis) bagi Item No. 2 Dengan hanya perlu membawa No. Pendaftaran dengan Kementerian Kewangan Malaysia atau Salinan Sijil Pendaftaran untuk pengesahan pendaftaran. Cadangan Teknikal dan Cadangan Kewangan yang lengkap hendaklah dikunci masuk (key-in) ke dalam sistem ePerolehan dan cadangan ini perlu dikemukakan secara manual pada atau sebelum:- i) 12 Mei 2015 (Selasa), jam 12.00 tengah hari bagi Item No.1; dan ii) 14 Mei 2015 (Khamis), jam 12.00 tengah hari bagi Item No.2. Semua dokumen sokongan tender (seperti katalog, profil syarikat dan lain-lain) hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat bertulis No. Rujukan Unik yang dijana oleh sistem ePerolehan. Sampul surat tersebut hendaklah dimasukkan ke dalam peti tender beralamat seperti di atas pada atau sebelum:- i) 12 Mei 2015 (Selasa), jam 12.00 tengah hari bagi Item No.1; dan ii) 14 Mei 2015 (Khamis), jam 12.00 tengah hari bagi Item No.2.
Lampiran
Lampiran
Lampiran
Lampiran
Lampiran

 

Dokumen boleh diperolehi di:

 

 


Bahagian Perolehan dan Penswastaan,
Kementerian Kesihatan Malaysia,
Aras 7, Blok E7, Parcel E
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62590 Putrajaya.


pada waktu pejabat seperti berikut:


ISNIN - KHAMIS
8.00 PAGI - 1.00 PETANG
2.00 PTG - 4.00 PETANG

JUMAAT
8.00 PAGI - 12.00 TENGAH HARI
2.45 PTG - 4.00 PETANG