Reset Setting Change contrast to brightChange contrast to originalChange contrast to darkChange font size to lower sizeChange font size to original sizeChange font size to large size
  T
  T
  T
  T
  T
  T

Selamat Datang Ke Portal Rasmi Kementerian Kesihatan Malaysia

DataTerbuka

Broadcast
Pengenalan Kami
Berita
Soalan Lazim
Publication
Pekeliling
OpenData
Hubungi Kami
 
 

bm en

Caj Rawatan Pergigian

 

Bil

Jenis rawatan

Type of treatment

Kelas Satu

 (RM)

Kelas Dua

 (RM)

Kelas Tiga

 (RM)

 Pesakit Luar

 (RM)

1.

Fluorida topikal

(setiap arkus)

Topical fluoride

(per arch)

15

10

Percuma

5

2.

Pengapan fisur

(setiap gigi)

Fissure sealant

(per tooth)

15

10

Percuma

5

3.

Penskaleran mulut penuh dan penggilapan

Full mouth scaling and polishing

110

80

Percuma

2

4.

Pencabutan sebatang gigi kekal/ supernumerari/ akar tertinggal

Extraction permanent tooth/supernumerary/ retained root

25

20

Percuma

1

5.

Pencabutan gigi desidus

(setiap gigi)

Extraction deciduous

(per tooth)

20

15

Percuma

1

6.

Pembuangan melalui pembedahan

(setiap gigi/ gigi terimpak mudah/ akar tertinggal)

Surgical removal

(per tooth/simple impacted tooth/retained root)

225

80

15

15

7.

Pembuangan gigi terimpak melalui pembedahan

(setiap gigi) (rumit)

Surgical removal of impacted tooth

(per tooth) (complex)

1200

400

50

50

8.

Kawalan pendarahan selepas pencabutan

Control of post extraction haemorrhage

40

30

Percuma

5

9.

Komplikasi selepas pencabutan

Post-extraction complication

15

10

Percuma

5

10

Operkulektomi gingiva

Gingival operculectomy

20

15

Percuma

5

11

Pendawaian gigi

(setiap arkus)

Dental wiring

(per arch)

40

30

Percuma

15

12

Tampalan gigi kekal

(satu permukaan)

Restoration of permanent tooth

(one surface)

40

30

Percuma

2

13

Tampalan gigi kekal

(permukaan berganda/

dengan pin pegangan)

Permanent tooth restoration (multiple surfaces/with pin retention)

50

40

 Percuma

2

14

Tampalan gigi desidus

Deciduous tooth restoration

20

15

Percuma

2

15

Tampalan sementara

Temporary restoration

20

15

Percuma

2

16

Inlai (setiap gigi)

(tidak termasuk harga logam)

Inlay (per tooth)

(not inclusive of metal charge)

60

45

Percuma

3

17

Korona (setiap gigi)

(termasuk korona sementara, tetapi tidak termasuk caj logam)

Crown (per tooth)

(including temporary crown but not inclusive of metal charge)

100

 

75

 

Percuma

3

18

Jambatan

(setiap gigi tupang termasuk tampalan sementara tetapi tidak termasuk caj bahan dan makmal)

Bridge

(per abutment teeth including provisional restoration but not inclusive of material and lab charges)

100

75

Percuma

50

19

Rawatan kanal akar

(gigi anterior)

Root canal treatment

(anterior tooth)

75

60

Percuma

4

20

Rawatan kanal akar

(gigi posterior)

Root canal treatment

(posterior tooth)

150

115

Percuma

4

21

Pengapeksan

(setiap gigi)

Apexification

(per tooth)

100

75

Percuma

4

22

Pemberhentian resorpsi gigi

(setiap gigi)

Arrest of tooth resorption

(per tooth)

75

60

Percuma

40

23

Pulpotomi korona

(setiap gigi kekal)

Coronal pulpotomy

(per permanent tooth)

75

60

Percuma

4

24

Pulpotomi

(setiap gigi desidus)

Pulpotomy

(per deciduous tooth)

75

60

Percuma

4

25

Pulpektomi

(setiap gigi desidus)

Pulpectomy

(per deciduous tooth)

100

75

Percuma

4

26

Ekstirpasi pulpa

(setiap gigi)

Pulp extirpation

(per tooth)

25

20

Percuma

4

27

Pelunturan gigi (eksternal)

(setiap rahang)

Tooth bleaching (external)

(per arch)

-

-

-

500

28

Pelunturan gigi (internal)

(setiap gigi)

Tooth bleaching (internal)

(per tooth)

-

-

-

50

29

Mikrolelasan

(setiap gigi)

Microabrasion

(per tooth)

-

-

-

50

30

Penyahpekaan

(setiap arkus)

Desensitisation

(per arch)

-

-

-

20

31

Pembentukan gigi palsu penuh tidak termasuk logam

(setiap rahang)

Full denture construction not inclusive of metal

(per jaw)

225

170

25

50

32

Pembentukan sebahagian gigi palsu tidak termasuk logam

(setiap rahang)

Partial denture construction not inclusive of metal

(per jaw)

100

75

5

10

33

Penambahan setiap gigi akrilik

Addition of each acrylic tooth

15

10

1

2

34

Pembaikan dentur tanpa mengganti plat landas

Denture repair without changing the base plate

35

30

1

2

35

Pembaikan dentur

(penambahan setiap gigi akrilik)

Denture repair

(addition of each acrylic tooth)

15

10

1

2

36

Lapikan semula/ landasan semula (setiap dentur)

Relining/rebasing

(per denture)

60

45

Percuma

30

37

Impresi bagi model kerja

(setiap set)

Impression for working model

(per set)

-

-

-

40

38

Splin lembut

Soft splint

25

20

Percuma

15

39

Splin keras

Hard splint

100

75

Percuma

50

40

Splin lain

Other splint

25

20

Percuma

10

 

 
>> Seterusnya

 


 •  
 • Print
 • Email this page