bm en

Garis Panduan Umum (Awam)

  Print
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
No.TajukTahunBahagian/JKN/Institut 
1Garis Panduan Kemudahan dan Perkhidmatan Jagaan Kesihatan Bersekutu Swasta Standalone2023Bahagian Sains Kesihatan BersekutuView
2Buku Panduan Caj Kemudahan Perubatan (Edisi Kedua)2023Bahagian KewanganView
3Pemakluman Penggunaan Surat Jaminan Persatuan Perubatan Islam Malaysia (Islamic Medical Association Of Malaysia) Bagi Tujuan Kemudahan Rawatan Perubatan Di 100 Hospital Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM)2022BAHAGIAN KEWANGANView
4Pelan Pemulihan Negara2021-View
5Garis Panduan Penggunaan Fasiliti Kementerian Kesihatan Malaysia Bagi Tujuan Latih Amal Pelajar/Pelatih Pemberi Pendidikan Tinggi2021Program PerubatanView
6Pemakluman Pindaan Garis Panduan Perkhidmatan Kesihatan Daripada Hospital Swasta Secara Penyumbeluaran Bagi Pesakit Selain Covid-19 Di Hospital Kerajaan Di Bawah KKM2021Pejabat Ketua Setiausaha KKMView
7Garis Panduan Perolehan Hijau Kerajaan (GGP) 3.02020Kementerian Kewangan MalaysiaView
8Garis Panduan Pengurusan Kutipan Hasil, Tunggakan dan Hapuskira  2019Bahagian KewanganView
9Garis Panduan Keperluan Mengemukakan Borang 1  2019Bahagian Amalan PerubatanView
10Prosedur Permohonan Pembaharuan Lesen Bagi Hospital Swasta  2019Bahagian Amalan PerubatanView
11Requirements and Prosedures under Act 586  2019Bahagian Amalan PerubatanView
12Submission Process & Harmonisation of Technical Requirements  2019Bahagian Amalan PerubatanView
13GARIS PANDUAN TBP PINDAAN 20192019Bahagian KewanganView
14Guidelines On Ethical Issues In The Provision Of Medical Genetics Services In Malaysia 2019Bahagian Perkembangan PerubatanView
15Buku Event-Based Surveillance 2018Bahagian Kawalan PenyakitView
16Garis Panduan Pemeriksaan Kesihatan Jemaah Haji2018Bahagian Kawalan PenyakitView
17Garis Panduan Pemberian Geran One-Off Pusat Hemodialisis Swasta NGO (Pindaan Julai 2017)2017Bahagian KewanganView
18Buku Panduan Kemudahan Rawatan Perubatan20172017View
19Garis Panduan Kawalan Tibi Di Penjara2017Bahagian Kawalan PenyakitView
20Malaysian Action Plan On Antimicrobial Resitance (MyAP-AMR) 2017-2021 2017Bahagian Perkembangan PerubatanView
21Garis Panduan Penggunaan Fasiliti KKM Bagi Tujuan Latihamal Pelajar Institusi Pengajian Tinggi2015Jabatan Kesihatan AwamView
22Community Mental Health Centre Implementation Guideline 2013Bahagian Perkembangan PerubatanView
23Manual Audit Dalam - Perbendaharaan Malaysia Bahagian Pengurusan Kewangan Strategik Tahun 20122012Perbendaharaan Malaysia Bahagian Pengurusan Kewangan StrategikView
24Garis Panduan Pemeriksaan Pemantauan TASKA2012Bahagian Kawalan Penyakit View
25National Point of Care Testing - Policy and Guidelines2012Bahagian Perkembangan PerubatanView
12 Next